Projectomschrijving

Op het platteland van Zambia is meer dan vijftig procent van de bevolking analfabeet. Wie niet kan lezen, vindt moeilijk een baan. Christian Education Ministry (CEM) gelooft dat onderwijs een belangrijk middel is om die vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Daarom steunt CEM in de omgeving van Petauke zo’n twintig scholen die door de dorpsgemeenschappen zelf zijn gestart. Vrijwilligers krijgen van CEM training in onderwijsvaardigheden. Zo kunnen zij hun eigen kinderen in de lokale taal lesgeven.

Waarom dit project?

Marjanne Hendriksen werd in 2007 door de gemeente van Nunspeet uitgezonden naar Zambia. Ze werkt daar voor de organisatie Covenant College Trust Zambia die zich richt op evangelieverkondiging, landbouwtraining en onderwijs. In 2015 deed Marjanne een beroep op deputaten diaconaat met een vraag om financiële steun van het onderwijsproject. Dorpsgemeenschappen die een schooltje willen stichten, mogen een beroep doen op de kennis van Marjannes team. Het team verzorgt trainingen en onderwijspakketten.

Impact

Het project heeft inmiddels bijgedragen aan het opzetten van 35 schooltjes. Soms moet er een schooltje stoppen, omdat de ouders geen bijdragen leveren. Regelmatig komen er nieuwe schooltjes bij. Niet alleen de kinderen profiteren van het onderwijs. Als een gemeenschap zich samen inzet voor een school, komt dit het hele dorp ten goede. Gelukkig draait het project op meestal goed gemotiveerde onderwijzers. Dat is erg belangrijk want zij krijgen weinig tot niets betaald voor hun werk. Ze moeten zelf zorgen voor hun eigen inkomsten.

Wat kunnen we leren?

De winter (onze zomer) wordt gebruikt voor bijscholing van de onderwijzers. Wat een motivatie! Afgelopen winter waren ruim 55 mensen daarbij aanwezig die getraind werden in:

  • het belang van kleuteronderwijs – praktijkvoorbeelden waren gefilmd op de eigen schooltjes en werden besproken met vooral aandacht voor het fundament van beginnend lezen en rekenen;
  • wat maakt een school kindvriendelijk? Denk aan lessen over de leerkracht als rolmodel, klasmanagement, het betrekken van ouders bij de school e.d.;
  • wereldbeeld, mensbeeld en Godsbeeld uitgelegd op het niveau van kinderen;
  • ‘Farming God’s Way’ – juist omdat onderwijzers in hun eigen inkomsten moeten voorzien.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Werkvoorbereidings­traject straatjongeren

Lees meer